ANİMDER KİMDİR

Başta Ülkemiz İmam Hatip Liseleri ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlarla, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak

çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında birliği sağlamak, okul ile manevi bağları devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak, mezunlarına akademik kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksek okullara devam haklarını teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, resmi kurum ve kuruluşlar karşısında derneğin ve üyelerin haklarını korumak, kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak, kurslar, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak,

dini, ahlaki-milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri MK 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

TÜMÜ...

İLETİŞİM

animder@hotmail.com

+90542 842 19 80

0242 248 76 77

Kızılsaray mah. 79 sk. Yener Ulusoy Bulvarı Göksoy Apt. MURATPAŞA / ANTALYA

ALBARAKA TÜRK - HESAP N0: 21-2520204-1 IBAN NO : TR76 0020 3000 0252 0204 0000 01